All Articles by admin

188 Articles

All Articles by admin

11 Articles

BIENÁLE FANTÁZIE 2018

XXIII. ročník Bienále fantázie prichádza opäť s novou témou s názvom Namaľuj a napíš. Touto výzvou chceme viac otvoriť dvere čistej neohraničenej fantázii a spontánnej tvorivosti detí. Zároveň sa však chceme touto témou spýtať: čo maľuješ, čo tvoríš, čo chceš povedať, a upriamiť tak pozornosť na obsahovú stránku výtvarného diela.

V tomto ročníku sa preto plnohodnotnou súčasťou obrazu stáva slovo, ktoré môže obraz dopovedať, definovať, alebo vytvoriť. Slovo písané, slovo maľované, slovo hovorené sa tak stane kľúčom k detskému svetu fantázie, prostredníctvom ktorého budeme mať možnosť obraz nielen vidieť, ale mu aj viac rozumieť.

Okrem pôžitku z krásneho obrazu, či samotnej jeho tvorby nám môže výtvarné umenie ponúknuť viac. Môže nám priniesť lepší pohľad do prežívania iných, ale aj do vnútra seba samého.

Pomenovanie a čítanie obrazov je výnimočnou a pridanou hodnotou výtvarnej tvorivosti a pridanou hodnotou aj XXIII. ročníka Bienále fantázie.

Podstatnou časťou témy tohto ročníka je TEXT. Text písaný, text tlačený, text v obraze – obraz v texte.

Budeme veľmi radi, keď nám o svojom obraze poviete viac.

Čo je na obrázku, aký má obrázok príbeh, alebo akú si mal náladu, keď si ho vytváral.

Medzinárodný festival detského výtvarného umenia Bienále fantázie, je tematicky orientovaná súťaž a prehliadka detskej výtvarnej tvorby, zameraná na stvárnenie ľudovej slovesnosti, rozprávok, piesní porekadiel, riekaniek a hier detí s ohľadom na špecifický výtvarný prejav a národnú tradíciu zúčastnených krajín. Cieľom súťaže je rozvíjať prostredníctvom výtvarného prejavu detskú senzitívnosť a fantáziu, prezentovať výtvarný prejav jednotlivých štátov a pomáhať tak šíriť myšlienky priateľstva a humanizmu medzi národmi.

Téma súťaže        Namaľuj a napíš!

Techniky              kresba, maľba, grafika

Súťažné kategórie

                            do 6 rokov

                            od 7 do 9 rokov

                            od 10 do 13 rokov

Na návrh medzinárodnej poroty budú jednotlivcom i kolektívom udelené v každej vekovej kategórii čestné uznania.

Súťažné práce nesmú byť staršie ako 2 roky.

Do súťaže sa môžete prihlásiť prostredníctvom registrácie na internetovej stránke www.archiv.bienalefantazie.sk a zaslaním digitálnej reprodukcie výtvarného diela.

Registrácia bude spustená v marci 2018.

Vernisáž súťažných prác sa uskutoční v Turčianskej galérii v Martine.

Prezentované budú všetky súťažné diela v tlačenej, alebo digitálnej forme.

Zaslané práce ostávajú majetkom Turčianskej galérie, ktorá má právo ich ďalej reprodukovať pre výstavné, študijné a propagačné účely.

Tešíme sa na Vaše diela v podobe farieb a slov.

bf-2018

 

 

 

 

 

 

bf-2018

bf-a4-aj

 

 

PETER ĎURÍK – TYPOGRAFIA – 16. 11. 2017 – 04. 02. 2018

Peter Ďurík žije v Martine svoj tvorivý život a je nevyhnutnou súčasťou  kultúrneho diania. Roky vytváral vizuálny štýl kultúrnych akcií: Scénická žatva v Martine, Ekoplagát a Celoslovenská výstava kresby v Žiline, kde sa uplatnil aj ako tvorca plagátov. O tejto časti jeho práce platí to isté, čo o jeho knižných kreáciách – nezaprie v sebe bytostného typografa.

Peter Ďurík sa roky venuje tvorbe značiek. K značke pristupuje vždy s rovnakým zaujatím.

Svoje krédo presne sformuloval: „Považujem sa za typografického puritána.“ Aj keď si P. Ďurík ctí písmo, narába s ním spôsobom, ktorý už nie je puritánsky. Písmo je jeho hlavným vyjadrovacím prostriedkom. Peter Ďurík sa zúčastnil mnohých súťaží a v mnohých aj uspel.

Výstava bude pre návštevníkov Turčianskej galérie sprístupnená do 04. februára 2018.

Pozva nka po po _Sestava 1

FOTOKLUB KAROLA PLICKU – FOTOGRAFIA 2017 – 9. 11. – 15. 12. 2017

Tradičná, každoročná, už 64. prezentácia fotografií členov martinského fotoklubu, ktorý už 20-ty rok nosí meno významnej osobnosti slovenskej fotografie predstavuje posledný rok svojej tvorby. Výstava nie je tematicky ohraničená prezentuje rôznorodý pohľad na krajinu, detail, portrét, „street“, makro snímky. Cieľom je aj pritiahnutie nových adeptov k systematickej voľnočasovej aktivite v tejto tvorivej oblasti, hlavne z radov mladej generácie.Vystavuje 18 autorov –Juraj Antal, Jozef Blizniak, Boris Demovič, Pavol Földvári, Juraj Gavura, Gustáv Hegedüš, Richard Kontoš, Ján Láclavík, Peter Matejček, Martina Ondrejkovičová, Michal Orlický, Hubert Poláček, Alexander Smirnov, Ivan Švec, Miroslav Tomašovič, Zoltán Varga, IvanVodila, Radim Ziman.

Výstava bude pre návštevníkov Turčianskej galérie sprístupnená do 15. decembra 2017.

male-web

MIROSLAV CIPÁR znaky maliarskeho gesta / 13. 09. 2017 – 12. 11. 2017

V oblasti výtvarného umenia, grafického dizajnu a knižnej ilustrácie je Miroslav Cipár nepochybne jednou z najvýznamnejších osobností a formujúcich postáv vývoja vizuálnej komunikácie v kultúrnej sfére u nás v druhej polovici 20. a začiatku 21. storočia. Jeho mimoriadna kreativita s ktorou prekračuje žánrové a mediálne limity ho radia ku kľúčovým osobnostiam nie len abstraktnej maľby na Slovensku, ale aj logografie a ilustrácie. O jeho výnimočnej produktivite svedčí aj ambiciózny projekt Turčianskej Galérie v Martine.

Aktuálne práce Miroslava Cipára nie sú len dokladom o tvorivej energii autora, ale predovšetkým o neustálej inšpirácii z literatúry, spoločenského diania a iných individuálnych impulzov. Tieto podnety v štylistike jemu vlastnej abstrakcie majstrovsky tlmočí rozmernými obrazmi, komornými kresbami, náčrtmi a grafickými poznámkami. Pre úplnosť prehľadu Cipárovej maliarskej tvorby je preto podobné sledovanie umeleckého vývoja veľmi dôležité a je poctou pre Turčiansku galériu v Martine, že sa podobná prezentácia, tak významného autora, koná na jej pôde.

Turčianska galéria v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a autor Vás a Vašich priateľov srdečne pozývajú na vernisáž výstavy
v stredu 13. septembra 2017 o 17. 00 hod.
Výstava potrvá do 12. novembra 2017.
pozvanka-a5