bienale-fantazie-2018

BIENÁLE FANTÁZIE 2018

XXIII. ročník Bienále fantázie prichádza opäť s novou témou s názvom Namaľuj a napíš. Touto výzvou chceme viac otvoriť dvere čistej neohraničenej fantázii a spontánnej tvorivosti detí. Zároveň sa však chceme touto témou spýtať: čo maľuješ, čo tvoríš, čo chceš povedať, a upriamiť tak pozornosť na obsahovú stránku výtvarného diela.

V tomto ročníku sa preto plnohodnotnou súčasťou obrazu stáva slovo, ktoré môže obraz dopovedať, definovať, alebo vytvoriť. Slovo písané, slovo maľované, slovo hovorené sa tak stane kľúčom k detskému svetu fantázie, prostredníctvom ktorého budeme mať možnosť obraz nielen vidieť, ale mu aj viac rozumieť.

Okrem pôžitku z krásneho obrazu, či samotnej jeho tvorby nám môže výtvarné umenie ponúknuť viac. Môže nám priniesť lepší pohľad do prežívania iných, ale aj do vnútra seba samého.

Pomenovanie a čítanie obrazov je výnimočnou a pridanou hodnotou výtvarnej tvorivosti a pridanou hodnotou aj XXIII. ročníka Bienále fantázie.

Podstatnou časťou témy tohto ročníka je TEXT. Text písaný, text tlačený, text v obraze – obraz v texte.

Budeme veľmi radi, keď nám o svojom obraze poviete viac.

Čo je na obrázku, aký má obrázok príbeh, alebo akú si mal náladu, keď si ho vytváral.

Medzinárodný festival detského výtvarného umenia Bienále fantázie, je tematicky orientovaná súťaž a prehliadka detskej výtvarnej tvorby, zameraná na stvárnenie ľudovej slovesnosti, rozprávok, piesní porekadiel, riekaniek a hier detí s ohľadom na špecifický výtvarný prejav a národnú tradíciu zúčastnených krajín. Cieľom súťaže je rozvíjať prostredníctvom výtvarného prejavu detskú senzitívnosť a fantáziu, prezentovať výtvarný prejav jednotlivých štátov a pomáhať tak šíriť myšlienky priateľstva a humanizmu medzi národmi.

Téma súťaže        Namaľuj a napíš!

Techniky              kresba, maľba, grafika

Súťažné kategórie

                            do 6 rokov

                            od 7 do 9 rokov

                            od 10 do 13 rokov

Na návrh medzinárodnej poroty budú jednotlivcom i kolektívom udelené v každej vekovej kategórii čestné uznania.

Súťažné práce nesmú byť staršie ako 2 roky.

Do súťaže sa môžete prihlásiť prostredníctvom registrácie na internetovej stránke www.archiv.bienalefantazie.sk a zaslaním digitálnej reprodukcie výtvarného diela.

Registrácia bude spustená v marci 2018.

Vernisáž súťažných prác sa uskutoční v Turčianskej galérii v Martine.

Prezentované budú všetky súťažné diela v tlačenej, alebo digitálnej forme.

Zaslané práce ostávajú majetkom Turčianskej galérie, ktorá má právo ich ďalej reprodukovať pre výstavné, študijné a propagačné účely.

Tešíme sa na Vaše diela v podobe farieb a slov.

bf-2018

 

 

 

 

 

 

bf-2018

bf-a4-aj