Vstupné

VSTUPNÉ od 1. 10. 2011

Návšteva všetkých expozícií galérie

Dospelí 2,00 €
Deti, študenti, seniori od 60 do 70 rokov, ŤZP 0,75 €
Rodinné vstupné (min. 4 osoby – 2 dospelí, 2 deti) 2,00 €

Stála expozícia Slovenské moderné umenie 20. storočia v Turci

Dospelí 1,00 €
Deti, študenti, seniori od 60 do 70 rokov, ŤZP 0,50 €
Rodinné vstupné (min. 4 osoby – 2 dospelí, 2 deti) 2,00 €

Ostatné výstavy

Dospelí 1,00 €
Deti, študenti, seniori od 60 do 70 rokov, ŤZP 0,50 €
Rodinné vstupné (min. 4 osoby – 2 dospelí, 2 deti) 2,00 €

Edukačný program galérie
tvorivé dielne a sprievodné aktivity v Ateliéri dieťaťa KOCÚR a Teen art centre

1 osoba 0,70 €
Školská skupina nad 15 osôb 0,50 €
Lektoráty pre školské kolektívy 1,00 €
Lektoráty pre skupinové návštevy od 10 do 35 osôb 2,50 €
Foto, kamera 1,50 €

Bezplatný vstup
Deti do 6 rokov na výstave mimo tvorivých aktivít, pedagogický dozor, seniori nad 70 rokov, galerijní a múzejní pracovníci, teoretici umenia, členovia profesných združení (AICA,…)