historia

História

V roku 1933 bola v budove Slovenského Národného Múzea otvorená prvá slovenská obrazáreň pod názvom Národná galéria slovenská. Obrazáreň mala vo svojom programe ambície prerásť do samostatnej umelecko-zberateľskej celonárodnej inštitúcie, ale do polovice 50. rokov zostala iba súčasťou Slovenského Národného Múzea v Martine.

V rokoch 1952 – 1955 sa Martin usiloval o vznik krajskej galérie. Jej sídlom mali byť priestory bývalej Národnej galérie slovenskej a roku 1953 dokonca začala svoju činnosť. O rok neskôr sa pre pripravovanú galériu uskutočnili dva nákupy výtvarných diel, no napriek tejto snahe ešte nevznikla. Namiesto toho boli všetky významnejšie výtvarné diela prevezené do Slovenskej Národnej Galérie v Bratislave a v roku 1955 získala štatút krajskej galérie Obrazáreň P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši.

Uplynulo 30 rokov kým mesto získalo svoju galériu, i to spočiatku ako súčasť Okresnej pamiatkovej správy v Martine. Svoju samostatnú pozíciu si galéria obhájila ako Galéria výtvarného umenia v Martine roku 1983 a o rok neskôr zmenila svoj názov na Turčianska galéria. Sídlom Turčianskej galérie je od roku 1987 budova župného domu na Daxnerovej ulici č. 2.
Prvou verejnou výstavnou prezentáciou Turčianskej galérie bola v roku 1987 expozícia Výtvarné umenie Turca (koncepcia: Edita Okálová, Zita Kostrová), ktorá priblížila návštevníkom výber zo starého a moderného umenia turčianskeho regiónu. Výstava bola koncipovaná najmä zo zbierkových predmetov z partnerských galérií a múzeí, ktoré diela s odkazom na Turiec vlastnili. Na výstave boli zastúpené výtvarné diela osobností uvedených v krátkom náčrte kultúrnych dejín stredovekého Turca a novodobého mesta Martin (do konca 50. rokov 20. storočia).

Výtvarné umenie Turca, 1987

zd2

historia_vzniku_1

 

 

 

historia