Zbierky

loading

loading

Zbierkový fond Turčianskej galérie sa formoval prevažne v 80. rokoch 20. storočia a predchádzal mu umelecko-historický výskum výtvarných reálií Turca od najstaršieho umenia až po umenie 20. storočia. Podstatnú časť zbierok však tvoria predmety výtvarnej hodnoty z 20. storočia s výnimočným presahom do 19. storočia. Výskum, zber a akvizícia zbierkových predmetov spolu s odbornou správou celého zbierkového fondu galérie pracuje pod odbornou kuratelou historika umenia a riaditeľa galérie. Výsledkom bádateľského úsilia odborných pracovníkov galérie bola predovšetkým akvizícia zbierkových predmetov od autorov žijúcich a pôsobiacich v regióne.

loading

Mikuláš Galanda: Maliar, 1934

loading

Martin Benka: Pri potoku Revúcej, 1937

V zbierkach galérie sú zastúpení príslušníci národne orientovaného pohybu v moderných dejinách výtvarného umenia na Slovensku (G. Mallý, M. Benka, Ž. Duchajová-Švehlová), ale aj realistickí tvorcovia (J. Hanula, P. J. Kern). Zvláštne miesto v galérijných zbierkach predstavuje dielo martinského rodáka, výraznej postavy umeleckej bohémy 1. polovice 20. storočia, M. Th. Mitrovského, doplnené roku 2003 kolekciou diel venovaných galérii Sulamit, dcérou M. Th. Mitrovského. Zberateľský záujem galérie sa sústredil najmä na zakladateľské osobnosti slovenskej výtvarnej moderny, ktorých tvorba i život do 1. polovice 20. storočia (najmä v 30. rokov 20. storočia) súvisel s mestom Martin (J. Alexy, M. A. Bazovský, Ľ. Fulla, Z. Palugyai, A. W.-Kubínčan). Osobitnú kapitolu TG tvorí dielo Mikuláša Galandu, ktorý je v zbierkovom fonde galérie zastúpený reprezentatívnym spôsobom (39 olejomalieb, 382 kresieb, 49 grafík) aj vďaka veľkorysému daru Márie Galandovej, rod. Boudovej, vdove po Mikulášovi Galandovi.

loading

Ladislav Záborský: Adam a Eva. Po hriechu, 1943

loading

Ľudovít Fulla: Zvestovanie, 1939-40

K osobnostiam zastúpeným svojím dielom v TG patria aj členovia Generácie 1909 (J. Mudroch, C. Majerník, V. Hložník, F. Kostka, E. Šimerová-Martinčeková). Zbierkový fond bol významnou mierou obohatený o výber diel členov a sympatizantov skupiny Mikuláša Galandu s akcentom na 60. roky ich tvorby (A. Barčík, V. Kompánek, M. Paštéka, R. Krivoš, P. Tóth, E. Púček. M. Laluha, M. Marček, I. Štubňa) a tiež osobností, ktorých život a tvorba boli spojené alebo ešte vždy sú spojené s mestom  Martin (F. Štefunko, V. Chmel, E. Makovický, L. Záborský, I. Šimko, D. Šimko, O. Krýslová, M. Marček, I. Štubňa, L. Stašík, A. Čutek, O. Opršal, G. Matisová, F. Tanóczky, A. Štefunková-Szabó a iní). Stredná generácia umelcov regiónu je v galérijných zbierkach početnejšie zastúpená dielami J. Danča, P. Matisa, I. Riabiča, P. Šaba, S. Troppa, P. Ďuríka, I. Bílého, J. Skrisu, J. Mužilu. Do zbierkového fondu pribudli aj ocenené knižné artefakty z jednotlivých ročníkov medzinárodného súťažného projektu Bienále knižného umenia Martin, konajúceho sa v TG od roku od 1993 do roku 2001.

loading

Ernest Zmeták: Talianske zátišie, 1947

Po roku 1989 dokázala TG zhodnotiť svoj zbierkový fond len o kúpu niekoľkých kusov výtvarných predmetov, najčastejším spôsobom zhodnotenia zbierok TG však boli dary.
Stratégia zhodnocovania a dopĺňania zbierkového fondu je v súčasnosti zameraná na ďalšie dopĺňanie fondu o diela zakladateľských osobností výtvarnej moderny, strednej a mladšej strednej generácie autorov (predovšetkým kvalitných autorov súvisiacich s regiónom). Galéria sa svojimi prebiehajúcimi a pripravovanými výstavnými projektami usiluje vytvárať podmienky na získanie diel tých výtvarných disciplín, ktoré sú už v zbierkovom fonde galérie zastúpené vo väčšej miere, ako i tých, ktoré zatiaľ absentujú. V súčasnosti TG spravuje cez 3500 zbierkových predmetov.

loading

Koloman Sokol: Portrét muža s červenou čiapkou, 1937

loading

Želmíra Duchajová-Švehlová: Moja matka, 1910-15
loading
Alžbeta Štefunková-Szabó: Dar, 1994

loading

Peter Šabo: Kresba IV., 2004

loading

Ivona Žirková: Dvojportrét, 2003

loading

Chrenkova: Princezna z Auparku, 2010

loading

Monogramista T.D.: z cyklu Trójsky skok, 2000

loading

Marek Kianicka: Priestor, 2006