TO BE CONTINUED…II

TBC_m

Výstavný projekt To be continued… II predstavuje výber z tvorby generácie umelcov nastupujúcej na našu výtvarnú scénu v novom miléniu, t.j. končiacich svoje vysokoškolské štúdiá v rokoch 1999/2000 – 2014/2015. Výstava pokračuje v prezentácii tvorby turčianskych umelcov od 70-tych do 90-tych rokov, ktorá nadviazala na stálu expozíciu venovanú moderne v Turci.
Výstava predstavuje umelcov rôznych výtvarných odborov a smerov a prezentuje ich voľnú či úžitkovú tvorbu. Počas posledných 15 rokov skončilo vysokú umeleckú školu síce mnoho umelcov z Martina a jeho okolia, avšak nie všetci naďalej tvoria. Výstava preto ukazuje výber z tvorby tých, ktorí zostali verní voľnému umeniu, i tých, ktorí dokázali úspešne prepojiť svoj výtvarný názor s praktickým využitím v rámci dizajnu.
V rámci projektu To be coninued… II svoje práce vystavujú umelci ako Lucia Babjaková, Lucia Bartková, Eva Péč-Brezinová, Miroslava Ferklová, Ján Gejdoš, Hany Horbanová-Kašičková, Ivan Ilovský, Marek Kianička, Peter Klaudíny ml., Boris Klimek, Marek Kokoška, Branislav Matis, Andrea Pojezdálová, Ľubica Poncik, Michal Riabič, Martina Rychnavská, Andrea Ševčíková-Marčeková, Ivona Žirková a ďalší.
Kurátorkou výstavy je Silvia Rajčanová.