zamestnanci

Ing. Alexandra Rybárová
riaditeľka
E-mail: alexandrarybarova@vuczilina.sk
Tel.: +421/43 422 44 48, 0905 575 947

 Mgr. et Mgr. art. Nina Haverl
PR manažérka, galerijná pedagogička
E-mail: sekretariattg@vuczilina.sk / grafika: haverl@vuczilina.sk
Tel.: +421/43 422 44 48

Ing. Monika Mužilová
ekonómka – účtovníčka
E-mail: 
Tel.: +421/43 422 44 48

Mgr. Lenka Denková
projektová manažérka
E-mail: denkova@vuczilina.sk
Tel.: +421/43 422 44 48

Mgr. Zita Kostrová
historička umenia

Mgr. art. Ivan Illovský
dokumentátor zbierok, galerijný pedagóg
E-mail: illovsky@vuczilina.sk
Tel.: +421/43 422 44 48

Adam Galko
historik umenia
E-mail: galko@vuczilina.sk
Tel.: +421/43 422 44 48

Eva Mužilová
galerijná pedagogička, lektorka, sekretariát Bienále fantázie
E-mail: 
Tel.: +421/43 422 44 48

Peter Návoj
výstavný technik, informátor – pokladník
E-mail: informatortg@vuczilina.sk
Tel.: +421/43 422 44 48

Boris Jíra
informátor – pokladník
E-mail: informatortg@vuczilina.sk
Tel.: +421/43 422 44 48

Eva Plazáková
informátor – pokladník, upratovačka
E-mail: informatortg@vuczilina.sk
Tel.: +421/43 422 44 48